Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KLAUZULA MILCZĄCE ZAŁATWIENIE SPRAWY

MILCZĄCE ZAŁATWIENIE SPRAWY_KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informuje się Pana/Panią zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) zwane w dalszej części RODO, że:

  1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Placówek Edukacyjno- Terapeutyczny w Bobrowie, reprezentowany przez Dyrektora- pana Krystiana Ignacaka,  z siedzibą w Bobrowie 7, 78-520 Złocieniec
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): Funkcję Inspektora Ochrony Danych w ZPET w Bobrowie  pełni Pani Magdalena Jóźwiak e-mail : iod@powiatdrawski.p
  3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o które Pan/Pani wnosi do urzędu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  6. W zakresie i na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wykonania zadania, o które Pan/Pani wniosła.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Ignacak 13-01-2021 20:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Krystian Ignacak 15-02-2022 20:59