herb BIP - Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie

www.soswbobrowo@edupage.org

Adres

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie

Bobrowo 7,78-520 Złocieniec, tel/fax: 94 36 71 463

ul. Seminaryjna 2, Drawsko Pom, 78-520 Drawsko Pom tel/fax: 94 34 25 009

ul. Wałecka 57, Czaplinek, 78-550 Czaplinek, tel/fax: 94 37 59 117

ul. Parkowa 2, Czaplinek, 78-550 Czaplinek, tel. 94 37 55 266

Internat w Złocieńcu (ul. I Dywizji Wojska Polskiego 8 - II piętro) i Bobrowie ( Bobrowo 7)

NIP: 253-033-70-04, REGON: 362116430

 

Klauzula informacyjna

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Krystian Ignacak - dyrektor ZPET w Bobrowie, Bobrowo 7, tel. 94 36 71 463, e-mail: soswbobrowo@interia.pl

2. W Zespole Placówek Edukacyjno-Tetapeutycznych w Bobrowie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych - p. Sebastiana Łabowskiego , , e-mail:inspektor@bezpieczne-dane.eu .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o które Pan/Pani wnosi do urzędu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W zakresie i na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wykonania zadania, o które Pan/Pani wniosła.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kubiak 03-01-2008 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Krystian Ignacak 09-09-2018 18:33